Mã SP: N3D-TPU
400,000 đ

3D Printer Filament-TPU 98A/85A/72D
N.Weight: 1Kg
Material:TPU 
Filament Diameter:1.75mm
Colors: 
Black - White

Printing Temperature:190-220°C
Bed       Temperature:   60-70°C

Print speed:10~20mm/s 

Empty speed:40~60mm/s


Sản phẩm cùng danh mục

Trở về trang trước